Workshop 26. januar 2009

Workshop nummer to i projekt Varmeplan Hovedstaden blev afholdt den 26. januar 2009 i Dansk Design Center i København.

 

Workshoppens overordnede temaer var at få debatteret forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarierne i  projektet med de vigtigste aktører. På workshoppen blev også  aktørernes bud på visioner og initiativer for CO2-reduktion i Hovedstadsområdet præsenteret samt eksempler på kommuners klimaarbejde.

 

Workshoppen er nærmere omtalt i nyhedsbrev nr. 4. Nedenfor kan du hente program og indlæg fra workshoppen.

  

Program og præsentationer

 

 

 

  

Klima og forsyningssikkerhed - de politiske rammer

 

 

 

Visioner og initiativer for CO2 reduktion i Hovedstadsområdet