Andet møde i Varmeplan Hovedstaden 3’s regionale forum for fjernvarmeselskaber

CTR, HOFOR og VEKS har inviteret forsyningsselskaber, der leverer fjernvarme i det regionale område til at deltage i et regionalt forum for varmeselskaber, og det andet møde blev afholdt den 5. september 2013.

 

På mødet satte to præsentationer om konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og individuel opvarmning scenen for en livlig diskussion af fjernvarmens styrker og svagheder.

 

Dernæst præsenterede VPH3 projektet en første screening af muligheder for sammenkobling af fjernvarmesystemerne. Den første foreløbige analyse viste, at der kan være driftsøkonomiske gevinster ved øget samarbejde.

 

Resultaterne gav anledning til gode drøftelser mellem selskaberne, og det blev besluttet at arbejde videre med mere detaljerede analyser som næste skridt.

 

 

Præsentationer