Første møde i Varmeplan Hovedstaden 3’s regionale forum for fjernvarmeselskaber

CTR, HOFOR og VEKS har sammen med Vestforbrænding inviteret forsyningsselskaber, der leverer fjernvarme i det regionale område til at deltage i et regionalt forum for fjernvarmeselskaber. Det første møde blev afholdt fredag den 15. marts 2013, hvor 20 fjernvarmeselskaber var repræsenteret.

 

På dette første møde blev projektet Varmeplan Hovedstaden præsenteret, og Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning og Vestforbrænding præsenterede deres syn på udfordringer i varmeplanlægningen. Sidst på dagen blev det diskuteret, hvor det vil være til fælles gavn at analysere udfordringer for fjernvarmesystemerne.

 


Præsentationer

 

Formålet med det regionale forum for er at:

  • Invitere til bredt samarbejde imellem forsyningsselskaber, der leverer fjernvarme i det regionale område.
     
  • Drøftelse af fælles udfordringer og løsningsmuligheder som fjernvarmeselskaberne står overfor i hovedstadsområdet.

  • Identificere, hvor det vil være til fælles gavn at analysere udfordringer for fjernvarmesystemerne.

Baggrunden for initiativet er Region Hovedstadens klimastrategi og den strategiske energiplanlægning, hvor der peges på mulige optimeringsmuligheder ved at sammenkoble varmenettene, samt at mange af de udfordringer, selskaberne står overfor i hovedstadsområdet, svarer til de udfordringer, som øvrige fjernvarmeselskaber på Sjælland også står over for.


Næste møde i september

Ud over det afholdte møde planlægges to yderligere møder i det regionale forum. Det næste møde bliver i september og vil især have fokus på metode for fælles datagrundlag og udvalgte fælles analyser. Derudover vil der blive afholdt et møde i begyndelse af 2014, hvor foreløbige resultater fra projektet præsenteres og drøftes.