Første møde i Varmeplan Hovedstaden 3’s kommuneforum

CTR, VEKS og HOFOR har inviteret ejerkommunerne til at deltage i et kommuneforum. Det første møde blev afholdt onsdag den 5. marts 2013, hvor 15 ud af 17 ejerkommuner var repræsenteret.

På det første møde blev projektet Varmeplan Hovedstaden præsenteret, og der blev orienteret om, hvilke analyser der foretages i VPH3. Perspektiver for fjernvarmeforsyningen blev præsenteret af hhv. Gladsaxe og Køge Kommune, hvorefter ejerkommunerne kom med deres ønsker og input til projektet og det fremadrettede forløb i kommuneforum.

 

 
 

Præsentationer

 
 
Formålet med kommuneforum er gennem dialog at:
  • give ejerkommunerne indflydelse på VPH3,
     
  • sikre sammenhæng mellem planlægning af varmeforsyning og planlægning i kommunerne i bredere forstand (her tænkes særligt på den strategiske energiplanlægning) og
     
  • øge forståelsen for de langsigtede udfordringer, samarbejdsmuligheder og bæredygtige løsninger i varmeforsyningen i hovedstadsområdet.
 
 
Næste møde i september
Ud over det afholdte møde planlægges to yderligere møder i kommuneforum. Det næste møde bliver i september og vil især have fokus på det langsigtede perspektiv. Derudover vil der blive afholdt et møde i begyndelse af 2014, hvor foreløbige resultater fra projektet præsenteres og drøftes.