Tredje møde i Varmeplanhovedstaden 3's kommuneforum

CTR, VEKS og HOFOR afholdt tirsdag den 25. februar 2014 tredje møde i VPH3’s kommuneforum. På mødet var 13 af de 17 ejerkommuner repræsenteret.

 

Mødet blev indledt med en status for de nationale energianalyser, det regionale samarbejde om strategisk energiplanlægning ’Energi på Tværs’ og VPH3 projektet.

 

Siden sidst er analyser af bl.a. perspektivscenarierne, udviklingen af varmemarkedet samt udviklingen af produktionskapaciteten blevet afsluttet. Hovedkonklusioner fra disse analyser blev præsenteret sammen med de foreløbige resultater fra grundscenarier (frem til 2035) i VPH3.

 

På mødet blev de væsentligste usikkerheder i planlægningen – og dermed scenarierne – desuden diskuteret, og ejerkommunerne fik mulighed for at give input i forhold til, hvordan disse usikkerheder håndteres, før alle analyserne er gennemført, og før de endelige konklusioner drages.

 

 

Præsentationer


Mødet var det foreløbigt sidste i VPH3’s kommuneforum.