Andet møde i Varmeplan Hovedstaden 3’s kommuneforum

CTR, HOFOR og VEKS har inviteret deres ejerkommuner til at deltage i et kommuneforum. Det andet møde blev afholdt onsdag den 2. oktober 2013, hvor 12 ud af 17 ejerkommuner var repræsenteret.

 

Mødet blev indledt med to præsentationer om konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og individuel opvarmning. Herefter blev brugen af biomasse på kraftvarmeværker og foreløbige resultater for VPH3’s perspektivscenarie præsenteret og diskuteret. Omstillingen til biomasse spiller en stor rolle i omstillingen af hovedstadsområdets fjernvarmeproduktion på kort og mellemlang sigt. I hovedstadsområdet stilles der derfor krav til bæredygtigheden af brændslet. Brugen af biomasse er også en af flere centrale faktorer i perspektivscenariet. Der er derfor opstillet to variationer, som adskiller sig i forhold til, hvor meget biomasse der er til rådighed, og dermed om der importeres biomasse fra udlandet.

 

De foreløbige resultater gav anledning til en god drøftelse af perspektivscenariets betydning for de centrale fremskrivninger i projektet og nødvendigheden af at supplere resultaterne med følsomhedsanalyser.

 


Præsentationer

 

Næste møde i starten af 2014

Ud over de to afholdte møder planlægges et yderligere møde i kommuneforum. Dette møde bliver i starten af 2014, hvor foreløbige resultater fra projektet præsenteres og drøftes.