Workshop om faste biobrændsler til el og varmeproduktion i Danmark

Projektet Varmeplan Hovedstaden peger på, at der i de kommende år i Hovedstadsområdet vil skulle anvendes store mængder biomasse i kraftvarmeværkerne, op mod 2 mio. tons pr år. Også i Århus og Odense har man forventninger om en betydelig forøgelse af biomasseanvendelsen over de kommende år.

 

Fem større danske fjernvarmeselskaber er derfor i færd med at undersøge perspektivet for biomassebaseret kraftvarme i Danmark frem mod 2020. Temaerne i undersøgelsen er biomasseressourcer (faste biobrændsler), bæredygtighedskriterier og certificeringer samt biomassemarkedets udbud og efterspørgsel. Selskaberne er Fjernvarme Fyn, AffaldVarme Århus, CTR, Københavns Energi og VEKS, og undersøgelsen gennemføres af Ea Energianalyse.

 

Som led i undersøgelsen blev der onsdag den 10. marts 2010 afholdt en workshop med nøgleaktører på området. Program, præsentationer og opsamling fra workshop’en kan hentes nedenfor.