Afslutningsseminar for Varmeplan Hovedstaden 3

CTR, VEKS og HOFOR har nu afsluttet projektet Varmeplan Hovedstaden 3. Den 7. oktober 2014 afholdt selskaberne et afslutningsseminar med deltagelse af over 100 interesserede aktører fra kommuner, energiselskaber, rådgivere, interesseorganisationer, forskere mfl.

Varmeselskabernes 3 bestyrelsesformænd, Morten Kabell, Leo Larsen og Steen Christiansen, indledte mødet med at give deres syn på udviklingen af hovedstadsområdet fjernvarmeforsyning.

 

Dernæst gav styregruppeformand Inga Thorup Madsen, CTR, og projektleder Nina Marie Holmboe, HOFOR, en gennemgang af projektets formål, proces og hovedresultater.

 

Mødet blev afsluttet med spørgsmål fra salen til et panel bestående af Inga Thorup Madsen, CTR, Lars Gullev, VEKS, og Morten Stobbe, HOFOR. De tre repræsentanter for varmeselskaberne redegjorde indledningsvis for de initiativer, som de tre varmeselskaber nu vil igangsætte som opfølgning på Varmeplan Hovedstaden 3.


Præsentationer