VPH3 - Varmeplan Hovedstaden - fase 3

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS har i perioden oktober 2012 til oktober 2014 gennemført projektfasen Varmeplan Hovedstaden 3 (VPH3). I projektet er analyser af udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem frem mod 2050 blevet udarbejdet.

 

Det overordnede mål med VPH3 er at videreudbygge et afstemt grundlag for de beslutninger, som de tre selskaber står over for de kommende år, samt at danne grundlag for selskabernes kommunikation med interessenterne.

 

Projektet har haft følgende særskilte formål:

  • At analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i net og produktion de næste 10-15 år.
  • At aftegne perspektivscenarier for fjernvarmeforsyningen frem mod 2050, herunder vurdere biomassens rolle i fjernvarmeforsyningen på længere sigt.
  • At analysere udviklingen af varmemarkedet frem mod 2050
  • At analysere affaldsforbrændingsanlæggenes rolle i fjernvarmeforsyningen i fremtiden.
  • At informere og involvere ejerkommuner og andre interessenter om udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem.
  • At skabe grundlag for at vurdere eventuelt øget sammenbygning med varmenet i bl.a. Nordsjælland.
  • At analysere og kvantificere fjernvarmesystemet i hovedstadsområdets muligheder for at bidrage til indpasning af fluktuerende elproduktion i fremtidens energisystem.