VPH2 - Varmeplan Hovedstaden - fase 2

Varmeselskaberne CTR, HOFOR (tidligere KE) og VEKS afsluttede i september 2011 Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2).

  

Projektets hovedformål har været:

  • Etablere et afstemt grundlag for beslutninger, som de tre selskaber står over for de næste år omkring udbygningen af systemerne.
  • Prioritere tiltag til CO2-reduktion frem mod 2025
  • Undersøge grundlastbehov og grundlastteknologier

 

I projektet er der opstillet og gennemregnet tre scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet: Referencescenariet, der fortsætter den nuværende udvikling og hvor bl.a. to af de store kulfyrede kraftvarmeværker omstilles til biomassefyring, Lav bio scenariet, hvor omstillingen af disse kraftvarmeværker ikke gennemføres og endelig CO2 neutral scenariet, der anviser en vej til at gøre hovedstadsområdet fjernvarmeforsyning CO2-neutral inden 2025.

 

Læs VPH2's hovedrapport

Varmeplan Hovedstaden 2- Handlemuligheder for en CO2-neutral fjernvarme