VPH1 - Varmeplan Hovedstaden - fase 1

Der er i Varmeplan Hovedstaden 1 (VPH1) gennemført en række scenarieanalyser frem mod 2025, der belyser udviklingsmulighederne i Hovedstadens fjernvarmesystem.

 

Endvidere er perspektiverne frem mod 2050 analyseret. Formålet med analyserne er at vurdere, hvordan CO2-emissionen fra hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning kan reduceres væsentligt på mellemlangt og langt sigt, uden at forsyningssikkerhed og økonomi sættes over styr.

 

Udgangspunktet er at undersøge, hvordan fjernvarmens VE-andel kan udgøre mindst 70 pct. i 2025.

 

Der er i projektet opstillet fire scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet frem til 2025:

 

  • Grundscenariet
  • Besparelser og decentral teknologi
  • Øget varmemarked
  • VE, besparelser og konvertering

 

Udover ovenstående fire scenarier er der opstillet et Perspektivscenarie for 2050.

 

Læs VPH1's hovedrapport

Varmeplan Hovedstaden - Analyse af den fremtidige fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet