Varmepumper

En varmepumpe optager varmeenergi fra omgivelserne ved et lavt temperaturniveau og afleverer energien igen ved et højere temperaturniveau, som direkte kan anvendes til opvarmningsformål. Til denne proces skal anvendes drivenergi, f.eks. i form af elektrisk arbejde.

 

Afhængigt af temperaturniveau på varmekilden og den nødvendige temperatur, som varmen skal afleveres ved, vil varmeleverancen være 2-5 gange større end den forbrugte elektricitet. I de senere år er udbredelsen og anvendelsen af varmepumper vokset betydeligt. Især er små varmepumper til individuel anvendelse som både varme- og kølekilde faldet meget i pris. I Frederikshavn blev der i september 2009 idriftsat en nyudviklet varmepumpe, der leverer varme til fjernvarmesystemet.

 

Varmepumper og CO2 i fjernvarmeforsyningen 

Når man justerer på andelen af varmepumper i fjernvarmesystemet i co2-beregneren for grundscenarie 2025 vil man se, at brugen af varmepumper udleder en del CO2. Dette skyldes, at der anvendes el i en varmepumpe, og at der udledes CO2 ved produktion af denne el. I beregningerne er der benyttet Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger til at kvantificere CO2-udledningen fra elsystemet.

 

Hvis der kommer en markant større mængde vedvarende elektricitet i elsystemet end forudsat af Energistyrelsen, vil CO2-regnskabet for varmepumper komme til at se anderledes ud. Desuden kan varmepumper indgå i en mere dynamisk drift af det samlede elsystem i en fremtid med stigende mængder vindkraft.