Solvarme - individuelle og kollektive anlæg

Potentialet for solvarme er ganske betydeligt i Danmark og også i hovedstadsområdet. Et areal på 2 – 3 km2 udlagt til solvarme, vil i princippet kunne levere 10 pct. af det nuværende fjernvarmebehov i hovedstadsområdet. Det svarer til arealet af 500 fodboldbaner.

 

Solvarme kan udnyttes både i individuelle anlæg, der forsyner et enkelt hus eller en ejendom. Solvarme kan også etableres i større anlæg, der leverer direkte til fjernvarmesy­stemet. Investeringsomkostningerne er typisk flere gange mindre for de kollektive anlæg sammenlignet med de individuelle anlæg. Til gengæld kan kollektive anlægs varmeydelse være lavere på grund af højere vandtemperaturer.

 

Sammenlagt er der dog en betydelig økonomisk fordel ved kollektive anlæg i forhold til individuelle anlæg. Der er endnu ikke etableret kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmesystemet i hovedstaden, men der er knap 10 anlæg i drift andre steder i Danmark, fx i Marstal, Ærøskøbing, Nordby, Ulsted og Brædstrup.

 

Sæsonvarmelagring

Udfordringen ved solvarme i forbindelse med hovedstadsområdets kraftvarmesystem er især, at varmen primært leveres på det tidspunkt af året, hvor der er mindst brug for den, nemlig om sommeren. Derfor er solvarmeanlæg særligt interessante i forbindelse med sæsonvarmelagring. Der er etableret få større sæsonvarmelagre i Danmark, og et anlæg på 50.000 m3 er under etablering i Dronninglund i Nordjylland.

 

Der udledes ikke CO2 ved brug af solvarme, og det kan derfor være et middel til at reducere CO2-udslippet, hvis der fx ikke er tilstrækkeligt med biomasse til rådighed til en rimelig pris. I CO2 beregneren kan du se, hvordan CO2-udslippet påvirkes ved ændringer af andelen af solvarme i forsyningen. Vær opmærksom på, at det kræver store arealer at få en stor solvarmeandel, ligesom der vil skulle etableres sæsonvarmelagre, hvis solvarmens andel skal øges betydeligt.