Kul og biomasse på kraftvarmeværkerne

De store kraftvarmeværker, Amagerværket og Avedøreværket, producerer i dag lidt under halvdelen af fjernvarmen i hovedstadsområdet baseret ovejende på kul, men også til dels på træ, halm og naturgas.

 

Projektets resultater viser, at det kan blive økonomisk fordelagtigt at ombygge de to værker, så de får mulighed for at anvende op til 100 pct. biomasse i fremtiden. Således ser vi i Grundscenariet for 2025 en øget anvendelse af biomasse på kraftvarmeværkerne. Da biomasse er CO2-neutral vedvarende energi vil dette reducere CO2-emisisonerne og øge andelen af VE i fjernvarmeforsyningen.

 

Udviklingen i priser på kul og biomasse kan dog påvirke den andel af biomasse, som anvendes på Amagerværket og Avedøreværket.

 

I CO2 beregneren kan du variere den andel af kul og biomasse, som anvendes på kraftvarmeværkerne og se, hvordan det påvirker CO2-emissionen.