Geotermi

Geotermi er varme, der stammer fra kerneprocesserne i jordens indre. I Danmark stiger temperaturen med ca. 30 °C pr kilometer ned gennem jordoverfladen. Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) har etableret et demonstrationsanlæg ved Amagerværket, der gik i drift i 2005.

 

Varmt vand ved en temperatur på ca. 73 °C fra 2,8 kilometers dybde oppumpes, og temperaturen sænkes gennem varmeveksling og varmepumper til ca. 17 °C, før det pumpes tilbage i undergrunden. HGS har vurderet, at fremtidige geotermianlæg med fordel kan etableres som et såkaldt stjerneanlæg, hvor et større antal produktions- og injektionsboringer udgår fra samme lokalitet. HGS har endvidere vurderet, at den geotermiske ressource under København er ca. 60.000 PJ. Det er 1500 gange mere end den nuværende årlige fjernvarmeproduktion i hovedstadsområdet.

 

I Grundscenariet for 2025 regnes alene med, at det nuværende demonstrationsanlæg fortsat indgår. Dette svarer til ca. 1 pct. af varmeforsyningen.

 

Ét nyt stjerneanlæg svarer til ca. 5 pct. af den samlede fjernvarmeforsyning i 2025.

 

Der anvendes el til at pumpe varmen op fra undergrunden, og desuden reduceres elproduktionen på kraftværkerne lidt, når de skal levere damp til at drive geotermianlæggets varmepumpe. Der er derfor regnet med, at der skal anvendes 12-13 pct. for hver varmeenhed, der produceres (svarende til en såkaldt COP på 8). Da der udledes CO2 ved produktion af el, er geotermi ikke helt CO2-neutralt.

 

I CO2 beregneren er det muligt at øge andelen af geotermi og se betydningen for CO2 emissionen fra fjernvarmen.