Affaldsforbrænding

De tre store affaldsforbrændingsanlæg, Amagerforbrænding, Vestforbrænding i Glostrup og KARA/NOVEREN i Roskilde producerer varme til hovedstadsområdets fjernvarmesystem året rundt.

 

Samtidig producerer de strøm til det samlede elsystem. I Grundscenariet for forudsættes affaldsmængderne øget med 1,3 pct. årligt i hele perioden frem til 2025. Det betyder at cirka 43 pct. af fjernvarmen stammer fra forbrændingen af affald.

 

Forskellige typer affald 

Affald indeholder en organisk del samt en ikke-organisk del, som overvejende består af plastmaterialer. Plastmaterialer indeholder store mængder fossil energi. Derfor udleder denne del CO2 og regnes ikke som vedvarende energi.

 

Den organiske del regnes derimod som CO2-neutralt og som vedvarende energi. Derfor påvirker afbrændningen af organisk materiale ikke CO2-regnskabet. Nye undersøgelser har vist, at 59 pct. af affaldet i Danmark i dag er organisk. Dette kan ændres i fremtiden, fx ved at sammensætningen af vores affald ændres eller ved at en del af affaldet sorteres, før det forbrændes.

 

I CO2-beregneren kan du ændre på andelen af plast og organisk materiale i affaldet og se, hvordan det påvirker CO2-emissionen. Den samlede mængde af affald kan ikke ændres.