Perspektivscenarie

Udover scenarierne for 2025 er der udviklet et Perspektivscenarie for 2050. I dette scenarie tænkes ingen af de eksisterende varmeproduktionsenheder at være i drift længere, og fjernvarmeforsyningen tænkes baseret 100 pct. på VE.

 

Perspektivscenariet bygger tankemæssigt videre på VE (vedvarende energi), besparelser og konverteringsscenariet og indeholder som dette både varmebesparelser og konvertering af individuelt forsynede områder til fjernvarme. Desuden reduceres vandtemperaturen i fjernvarmesystemet.

 

Som beregningsforudsætning er det antaget, at der foretages en betydelig udbygning med solvarme og med geotermisk varme frem mod 2050. Der tænkes etableret 750.000 m2 solvarmeanlæg, der forsynes med sæsonlager, og der etableres 525 MW geotermianlæg fordelt i området svarende til 6 såkaldte geotermistjerneanlæg. Geotermianlæggene etableres med eldrevne varmepumper. Endvidere er det antaget, at alle væsentlige flaskehalse i fjernvarmetransmissionssystemet er fjernet i 2050.

 

Der indgår i højere grad elektricitet til fjernvarmeproduktionen gennem varmepumper, herunder i geotermianlæggene. Derfor skal det marginale elforbrug i 2050 være 100 pct. VE, såfremt perspektivscenariet skal være et VE scenarie.

 

Perspektivscenarie

Fordeling af varmeproduktion på brændsler i Perspektivscenariet

 

Alt i alt viser gennemregningen af perspektivscenariet en mulig løsning for på langt sigt at omlægge fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet til 100 pct. VE, hvor der er et tæt integreret samspil mellem el- og fjernvarmesystemet. I forhold til scenarierne for 2025 er varmeproduktionen fra biomasse reduceret til ca. 60 pct. Hertil kommer, at den installerede varmepumpekapacitet i bl.a. geotermi yderligere vil kunne fortrænge en væsentlig del af biomassen, såfremt denne ressource bliver mere knap i nogle år. Perspektivscenariet er således baseret på VE, uden at være så afhængig af biomasse som scenarierne for 2025.