Øget varmemarked

Scenariet Øget varmemarked viser især konsekvensen af en indsats for at konvertere individuelt naturgasopvarmede ejendomme til fjernvarme. Nærmere bestemt er Køge og Lyngby medtaget som nye fjernvarmeområder. En del af det øgede varmebehov dækkes gennem en udnyttelse af geotermiressourcen under hovedstadsområdet, idet der bygges et såkaldt geotermi-stjerneanlæg, mens også et kraftvarmeværk i Køge inddrages i Hovedstadens fjernvarmesystem. Desuden udbygges med det fulde potentiale for fjernkøling.

 

I scenariet leverer kraftvarme størstedelen af det øgede varmebehov. Desuden kommer geotermi til at spille en større rolle, der fremgår at kategorien "andet" i nedenstående figur over fjernvarmeproduktionen. Andelen af vedvarende energi kommer i scenariet over 70 pct. i 2025, hvilket er højere end i Grundscenariet. Dette skyldes hovedsageligt to ting; kraftvarmeværket i Køge er baseret på biomasse og geotermi-stjernanlægget yder en relativt høj varmeproduktion.

 

Fjernvarmeproduktion og andelen af vedvarende energi i scenariet Øget varmemarked ses i nedenstående figurer. 

 

Fjernvarmeproduktion i scenariet Øget varmemarked

Fjernvarmeproduktion i scenariet Øget varmemarked 2010-25

 

VE-andel i scenariet Øget varmemarked

Andelen af vedvarende energi i scenariet Øget varmemarked 2010-25