Grundscenarie

Grundscenariet beskriver i princippet en udvikling styret ud fra de økonomiske rammer med fremskrivning af de eksisterende regler for tilskud og afgifter. Der foretages ingen ny indsats for besparelser eller konvertering til fjernvarme, og omlægningen til vedvarende energi sker kun i det omfang, det er rentabelt.

 

De eksisterende kraftvarmeværker, bortset fra H.C. Ørsted Værkets blok 7, forudsættes alle at være i drift helt frem til 2025. Der etableres ikke nye kraftvarmeværker, bortset fra affaldsfyrede anlæg. Affaldsmængderne forudsættes øget med 1,3 pct. årligt i hele perioden frem til 2025.

 

Fjernvarmeproduktion og andelen af vedvarende energi i Grundscenariet ses i nedenstående figurer.

 

Fjernvarmeproduktion i Grundscenariet

Fjernvarmeproduktion i Grundscenariet 2010-25

 

VE-andelen i Grundscenariet

Andelen af vedvarende energi i Grundscenariet 2010-25