Besparelser og decentral teknologi

Scenariet Besparelser og decentral teknologi viser konsekvensen af en ambitiøs indsats for varmebesparelser.

 

Med betydelige varmebesparelser på 25 pct. i 2025 reduceres samtidig behovet for grundlastanlæg i København.

 

Alle kraftvarmeenheder på Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket er i 2025 taget ud af drift i dette scenarie. Der forudsættes en indsats for at udnytte potentialet for overskudsvarme samt etablering af andre decentrale varmekilder som varmepumper og solvarme med varmeleverance til fjernvarmesystemet.

 

Fjernvarmeproduktion og andelen af vedvarende energi i scenariet Besparelser og decentral teknologi ses i nedenstående figurer.

 

Fjernvarmeproduktion i scenariet Besparelser og decentral teknologi

Fjernvarmeproduktion i scenariet Besparelser og decentral teknologi 2010-25

 

VE-andel i scenariet Besparelser og decentral teknologi

Andelen vedvarende energi i scenariet Besparelser og decentral teknologi 2010-25