Udvikling af fjernvarmeforsyningen i hovedstaden

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS samarbejder om at planlægge og udvikle fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet.

 

Fremtidens fjernvarmeforsyning skal i højere grad end i dag baseres på vedvarende energikilder og tilpasses udviklingen af et intelligent energisystem, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes, og der fortsat sikres en fornuftig udvikling i varmeprisen og energieffektiviteten.

 

Varmeplan Hovedstaden er et dynamisk udviklingsprojekt, der er blevet gennemført fasevis. Fase 1 og 2 er overstået, og fase 3 er netop afsluttet.

 

Se nærmere om faserne i Varmeplan Hovedstaden i boksen til venstre.

 

 

 

 


Nyheder

28. oktober 2014

Varmeplan Hovedstaden er nu afsluttet med et velbesøgt afslutningsseminar

Læs om den to-faset grønne strategi, anbefalingerne fra Varmeplan Hovedstaden og afslutningsseminarets debat.

 

Hent Nyhedsbrev nr. 10 Varmeplan Hovedstaden er nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014

 

07. oktober 2014

Varmeplan Hovedstaden 3 afsluttet

Efter 2 års arbejde er Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet.

Læs mere om projektets analyser og konklusioner i projektets hovedrapport

Varmeplan Hovedstaden 3 - Omstilling til bæredygtig fjernvarme.

 

Læs mere om afslutningsseminaret og hent præsentationerne.

 

Yderligere baggrundsmateriale til Varmeplan Hovedstaden 3 kan findes under publikationer og møder.

 

02. maj 2014

Scenarier for varmemarkedsudvikling

Som en del af analyserne i Varmeplan Hovedstaden 3 er der udarbejdet en varmemarkedsrapport, som nu er offentligt tilgængelig.

 

Rapporten analyserer fjernvarmebehovet i hovedstadsområdes frem til 2050 og beskriver de forudsætninger, som er brugt i fremskrivningerne, herunder særligt potentialet for varmebesparelser og konverteringer.

 

Hent rapporten Varmemarkedets udvikling
– baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden 3

 

24. april 2014

Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050
– hvad fortæller perspektivscenarierne? Nyhedsbrevet er kommet.

Læs om modelberegningernes resultater for det internationale elmarked, dets indflydelse på fjernvarmemarkedet i Hovedstadsområdet og om, hvad vi kan lære af scenarierne.

 

Desuden indeholder nyhedsbrevet input og råd fra dialogmøder med henholdsvis universiteter og kommuner.

 

Hent Nyhedsbrev nr 9: Hovedstadens fjernvarmesystem i 2050 - hvad fortæller perspektivscenarierne?

og tilmeld dig nyhedsbrevet

 

20. marts 2014

Tredje møde i VPH3’s kommuneforum er afholdt

Tredje møde i VPH3’s kommuneforum blev afholdt tirsdag den 25. februar 2014. På mødet blev foreløbige resultater for VPH3’s grundscenarier frem til 2035 og de væsentligste usikkerheder i forbindelse hermed præsenteret og diskuteret.

 

Læs mere og hent præsentationerne fra Kommuneforum den 25. februar 2014

 

14. oktober 2013

Andet møde i VPH3’s kommuneforum er afholdt

Andet møde i VPH3’s kommuneforum blev afholdt onsdag den 2. oktober 2013. På mødet blev konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og individuel opvarmning, brugen af biomasse på kraftvarmeværker og foreløbige resultater for VPH3’s perspektivscenarie præsenteret og diskuteret.

 

Læs mere og hent præsentationerne fra Kommuneforum den 2. oktober 2013

 

19. september 2013

Andet møde i VPH3’s regionale forum for fjernvarmeselskaber afholdt

VPH3’s andet møde i det regionale forum for fjernvarmeselskaber blev afholdt den 5. september 2013.
To præsentationer om konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og individuel opvarmning satte scenen for en livlig diskussion af fjernvarmens styrker og svagheder.

Dernæst præsenterede VPH3 projektet en første screening af muligheder for sammenkobling af fjernvarmesystemerne. Den første foreløbige analyse viste, at der kan være driftsøkonomiske gevinster ved øget samarbejde.

Resultaterne gav anledning til gode drøftelser mellem selskaberne, og det blev besluttet at arbejde videre med mere detaljerede analyser som næste skridt.


Læs mere og hent præsentationerne fra Regionalt forum d. 5. september 2013